آگهی شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام)

 

با شماره ثبت 556177 و شناسه ملی 14009058908

 

جهت تمدید تادیه الباقی سرمایه پرداختی

 

    در اجرای مفاد ماده 5 اساسنامه شرکت در خصوص تادیه مبلغ باقی مانده هر سهم، بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام) می‌رساند به موجب مصوبه مورخ 19/03/1400 هیات مدیره شرکت، مقرر شد مبلغ 500 ریال به ازای هر سهم، از سهامداران محترم مطالبه شود.

 

     با توجه به شرایط کرونا و در جهت رفاه حال سهامداران محترم، از تاریخ 16/06/1400 لغایت 30/06/1400 جهت واریز مبلغ تعهد شده سهامداران به میزان 500 ریال به ازای هر سهم تمدید می‌شود. از سهامداران محترم تقاضا می‌شود از طریق شناسه پرداخت که شامل کدملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است، به شماره حساب 0801586559007 (شماره شبا: 560620000000801586559007IR) این شرکت نزد بانک آینده شعبه الهیه کد 0274 اقدام کنند و رسید واریز وجه را به همراه مشخصات کامل سهامدار و اطلاعات تماس ظرف مهلت مقرر به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، ابتدای دفتری غربی، پلاک 17 ارائه یا به شماره 22905246 فکس و یا به پست الکترونیکی شرکت به نشانی Investment@baraninsurance.com ارسال کنند.

    ضمنا توجه سهامداران محترم به مفاد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مبنی بر تعلق خسارت دیرکرد به مبلغ مورد مطالبه و اختیار شرکت جهت فروش سهام متعلق به سهامدارانی که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنند، جلب می‌شود.

 

هیات مدیره شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام)

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...