2/1بازگشت

اطلاعات بیمه‌نامه

سال
ریال
سال

بیمه مستمری باران

سن بیمه‌شده:

undefined سال

دوره انتظار:

undefined سال

دوره دریافت مستمری:

undefined سال

دوره تضمین دریافت مستمری:

undefined سال

نحوه دریافت مستمری:

...

مبلغ قسط:

0 ریال

تاریخ صدور:

...

ضریب تغییرات سالانه مستمری:

...

نحوه تقسیط:

...

ضریب تعدیل حق بیمه:

...

مدت پرداخت حق بیمه:

undefined سال

سال بیمه‌ای تعداد اقساط سن بیمه‌شده (سال) وضعیت مبلغ مستمر (ریال) مجموع مستمری (ریال) مبلغ بازخرید (ریال) مبلغ پیش‌بینی مستمری (ریال) مبلغ پیش‌بینی سالیانه مستمری (ریال) مبلغ پیش‌بینی بازخرید (ریال)
اطلاعاتی یافت نشد
مستمری کل: 0 ریال

بیمه‌گذار محترم:


  • جدول فوق براساس پرداخت های منظم حق بیمه در سررسید اقساط محاسبه شده است.
  • ذخیره ریاضی بیمه‌نامه براساس حق بیمه خالص و نرخ سود فنی علی الحساب که در دو سال اول بیمه‌نامه 16 درصد، دو سال دوم 13 درصد و مازاد بر چهار سال 10 درصد می باشد، محاسبه شده است.
  • میزان مشارکت در منافع قطعی در پایان هر سال در پورتال بیمه‌گذاران بیمه باران قابل رویت بوده و در پایان هر ماه مشارکت در منافع علی‌الحساب به حساب ذخایر ریاضی بیمه‌گذاران منظور می گردد.
  • نرخ سود مشارکت در منافع بیمه باران در سال 1399 به ترتیب در شش ماه اول سال 40 درصد و در شش ماه دوم سال 14/3 درصد و در سال 1400، به ترتیب در شش ماه اول سال 20 درصد و در شش ماه دوم سال معادل سود تضمینی و در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۰ درصد تحقق یافته است.
  • جهت اطلاع از اصالت بیمه‌نامه خود میتوانید به وبسایت بیمه زندگی باران به نشانی www.baraninsurance.com، بخش خدمات الکترونیک مراجعه نمایید.
  • بيمه‌گزار گرامی به استحضار می‌رساند واريز حق بيمه می‌بايست مستقيماً به شماره حساب اعلام شده به نام شركت بيمه باران انجام پذيرد. لذا از پرداخت حق بيمه به هر حسابی غير از شماره حساب درج شده در دفترچه اقساط بيمه نامه (به نام شركت بيمه باران) اكيداً خودداری فرماييد.
  • چنانچه براي بيمه نامه فوق سود علي الحساب مشاركت درمنافع اعمال شده باشد، درصورت بازخريد پيش از انقضاي بيمه نامه، سود علي الحساب مشاركت در منافع دريافت شده همان سود قطعي مشاركت در منافع تلقي مي گردد و بيمه گر پس از بازخريد بيمه نامه هيچگونه تعهد ديگري نخواهد داشت.