بیمه ارمغان باران

فرهیخته گرامی
برای فعال‌سازی بیمه‌ ارمغان باران در اختیار خود، قدم به قدم مراحل زیر را طی فرمائید.
در ابتدا، با بازگشایی برگه رمز موجود در بسته‌بندی هدیه خود، نسبت به ورود اطلاعات همزمان دو کد شماره سریال و رمز کارت در بخش زیر، اقدام فرمائید.

بیمه ارمغان باران