اطلاعات قسطبیمه گذار محترم، شما می توانید در این قسمت نسبت به واریز اقساط حق بیمه به صورت الکترونیک اقدام نمایید. برای راهنمایی بیشتر می توانید به متن راهنما مراجعه فرمایید.