پیش پرداخت

پیش پرداخت راهنما

بیمه‌گذار محترم،

اين امكان صرفا برای متقاضیان خريد بیمه‌نامه است كه بیمه‌نامه درخواستی ايشان در حال حاضر صادر نشده است. توجه فرمايید كد ملی وارد شده در اين بخش می‌بايست متعلق به بیمه‌گذار باشد و مبلغ پرداختی دقیقا برابر قسط اول بیمه‌نامه درخواستی باشد. در صورت تمايل به پرداخت اقساط دوم به بعد بیمه نامۀ صادر شدۀ خود، می‌توانید از منوی خدمات الكترونیک - پرداخت اقساط بیمه‌نامه اقدام فرماييد.