فرهیخته گرامی،
شما می توانید با ورود شماره بیمه‌نامه، کد ملی بیمه‌گذار و مبلغ دلخواه (حداکثر یک میلیارد ریال) نسبت به شارژ قلک بیمه‌نامه خود اقدام فرمایید.
توجه فرمایید که این قابلیت مختص بیمه‌نامه تبسم متصل به قلک و قابل تبدیل به مستمری بوده و درحال حاضر برای سایر بیمه‌نامه‌ها امکان پذیر نمی‌باشد.

شارژ قلک بیمه‌نامه تبسم و مستمری متصل به قلک

ریال

0 ریال