شارژ قلک بیمه‌نامه

  • صفحه اصلی
  • شارژ قلک بیمه‌نامه تبسم و مستمری متصل به قلک
فرهیخته گرامی،
شما می توانید با ورود شماره بیمه‌نامه،کد ملی بیمه‌گذار و مبلغ دلخواه (حداکثر یک میلیارد ریال) نسبت به شارژ قلک بیمه‌نامه خود اقدام فرمایید.
توجه فرمایید که این قابلیت مختص بیمه‌نامه تبسم متصل به قلک و قابل تبدیل به مستمری بوده و درحال حاضر برای سایر بیمه‌نامه‌ها امکان پذیر نمی‌باشد.
در صورتیکه مبلغ توسط شخص دیگری پرداخت می شود، گزینه "غیر از بیمه‌گذار" را انتخاب نمائید تا لینک پرداخت برای شماره همراه ایشان ارسال شود.

شارژ قلک بیمه‌نامه تبسم و مستمری متصل به قلک

ریال

0 ریال