بازدهی سبدهای سرمایه‌گذاری

قابل توجه بیمه­ گذاران محترم بیمه زندگی باران

 

بازدهی سبدهای سرمایه‌گذاری بیمه­ نامه ­های زندگی ترنم باران (به شرط حیات) و تبسم باران (عمر و تشکیل سرمایه)، در دورۀ زمانی بهار سال 1399 به شرح زیر به استحضار می ­رسد:

بازدهی سبد سرمایه­‌گذاری کم ریسک:  به ازاء هر ماه  2.5 درصد و سالیانه 30 درصد

بازدهی سبد سرمایه­‌گذاری ریسک متوسط:  به ازاء هر ماه 5.83 درصد و سالیانه 70 درصد

بازدهی سبد سرمایه­‌گذاری پرریسک : به ازاء هر ماه 8.33 درصد و سالیانه 100 درصد

 

 

برای استحضار بیشترتان:

سود سبدهای سرمایه­‌گذاری علی­ الحساب بوده و مشارکت در منافع بیمه­‌نامه­‌ها با احتساب سود قطعی، در پایان فصل تابستان، محاسبه و در ذخیرۀ ریاضی اعمال خواهد شد.

میزان مشارکت در منافع هر بیمه ­نامه به تناسب میزان ذخیره ریاضی و بر اساس زمان وصول حق­ بیمه محاسبه خواهد شد.

بیمه­ گذاران محترم می ­توانند برای اطلاع از مبلغ علی ­الحساب مشارکت در منافع بیمه ­نامه خود به روش ­های زیر اقدام نمایند:

تماس با شماره تلفن­ های78326000-021 شعبه مرکزی بیمۀ زندگی باران

ارسال ایمیل به آدرس info@baraninsurance.com

در آیندۀ نزدیک بیمه ­گذاران محترم می ­توانند مبلغ ذخیرۀ ریاضی و مشارکت در منافع بیمه­ نامۀ خود را در پورتال بیمه زندگی باران مشاهده نمایند.

کلیدواژه ها: