جشنواره باشگاه مشتریان

جشنواره پنجمین سالگرد تأسیس بیمه‌باران

برای شرکت در جشنواره باشگاه مشتریان و اخذ جوایز آن، هریک از بیمه‌گزاران محترم می‌توانند از 19 اسفند تا 18 فروردین ماه با "مشاهده بیمه‌نامه خود" در پنل بیمه‌گزاران (در وبسایت بیمه‌باران) از طریق لینک ورود زیر یا "پرداخت یکی از اقساط حق‌بیمه"، در این جشنواره شرکت کنند.

کلیدواژه ها: