لینک ورود به مجمع

سهامدار محترم


برای ورود به پخش زنده مجمع فوق‌العاده بیمه باران وارد لینک زیر شوید. سهامداران حقوقی با کد بورسی و شماره ثبت و کاربران حقیقی با کد بورسی و شماره شناسنامه خود می‌توانند وارد شوند: https://majma.stream1.ir/baraninsurance

کلیدواژه ها: