آفرینه؛ طرحی به عظمت انسانیت

آفرینه

طرحی به شکوه شادی و به عظمت انسانیت

 

امید به آینده‌ای روشن، حق تمامی انسان‌هاست و آینده روشن جز با همدلی و همت میسر نمی‌شود. بدون شک گام‌های مستمری که امروز شانه‌به‌شانه یکدیگر برمی‌داریم، خالق آینده‌ای است که می‌تواند مامن و نویدبخش آسایشی برای همگان باشد.  

احسان و نیکوکاری راه‌های متعددی دارد اما یافتن مسیری که بتواند نتایج و انتفاع حداکثری برای نیازمندان به ارمغان بیاورد، کار ساده‌ای نیست.

طرح «آفرینه» که نقطه تلاقی عطوفت انسانی با دانش و تخصص سرمایه‌گذاری است در نظر دارد، انگیزه نیکوکاران را به بهره‌وری و انتفاع حداکثری تبدیل کند تا رنگ و بوی تازه‌ای به اقدامات خیرانه ببخشد. در این طرح با کمک بیمه تبسم باران و ویژگی‌های سرمایه‌گذاری و پوشش‌های بیمه‌ای آن، درصدد تغییر سرنوشت کودکان و نوجوانانی برخواهیم آمد که ایمان داریم تغییرات آینده میهن به دست آن‌ها رقم خواهد خورد.

ما مصرانه بر این عقیده‌ایم که ارکان جامعه‌ای رو به پیشرفت بر پایه کسب دانش و تحصیل بنا نهاده می‌شود. بنابراین در طرح آفرینه اهم اقدامات نیکوکارانه بر مدار ارتقای سطح دانش و مهارت کودکان و نوجوانان خواهد چرخید و تامین آتیه آن‌ها از اساسی‌ترین اهداف این طرح خواهد بود.

ارزش مشارکت شما نیکوکاران به میزان مبلغ اهدایی نیست، بلکه همراهی و همدلی شما در ایجاد شوق و رغبت در ادامه تحصیل و آغاز کسب و کار و زندگی سرشار از کامیابی و پیشرفت، ارزش‌آفرین است. ضمن اینکه آنچه از بدو طراحی آفرینه همواره مد نظر قرار داده شده، این است که تداوم همراهی و همدلی در مراحل متعدد زندگی کودکان و نوجوانان می‌تواند نتایج مطلوبی به بار بنشاند.  به همین جهت برای ارتقای شفافیت و تعالی سهولت و سرعت، بسته‌های پیشنهادی‌ای در طرح آفرینه گنجانده شده‌اند که هر یک با هدف و هویتی مخصوص جامعه هدف مشخصی را در بر می‌گیرند:

 

برای آشنایی با بیمه تبسم باران کلیک کنید

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها: